General Class

ใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที แบ่งเป็น

- 30 นาทีแรก วอร์มร่างกายด้วย ทักษะแม่ไม้มวยไทยขั้นพื้นฐาน

- 30 นาทีต่อมา ล่อเป้า "ตัวต่อตัว" กับครูมวย 3 ยก

- 30 นาทีสุดท้าย เป็นการออกกำลังกาย กับ “นักวิทยาศาสตร์การกีฬา”

* ทางยิมจะจำกัดจำนวนนักเรียน ไม่เกิน 3 คน ต่อครู มวย 1 ท่าน

* เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการแพคเก็จการเรียนที่คุ้มค่า และชอบ ออกกำลังกายกันเป็นกลุ่ม

* ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมวยไทยก่อนเรียน

VIP Dual-FIT

(ใช้เวลาน้อยลงเพียง 60 นาทีต่อ 1 คลาส)

เรียนมวยครูมวย แบบส่วนตัว เป็นระยะเวลา 30 นาที
ออกกำลังกายแบบ 1 ต่อ 1 กับนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 30 นาที

**ทางนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจะออกแบบโปรแกรมส่วนบุคคลให้โดยเฉพาะ**

* เลือกเวลาเรียนช่วงไหนก็ได้

* เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่ค่อยมีเวลา

* ต้องการเห็นผลอย่างรวดเร็วในเวลาที่จำกัด

* ต้องการออกแบบโปรแกรมอาหารและท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเองโดยเฉพาะ

* มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างหากสำหรับคอร์สนี้สามารถติดต่อได้ที่สาขาเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม